• Informacje o ochronie prywatności
  • Szczegóły Produktu
  • Dane Osobowe

Informacje o ochronie prywatności

Dziękujemy za udział w promocji

Proszę upewnić się, że posiadasz następujące informacje lub zdjęcia, które niezbędne są do przejścia procedury zgłoszenia zakupionego produktu do udziału w promocji:

  • Nazwa produktu, nazwa sprzedawcy, data zakupu, cyfrowa kopia faktury oraz zdjęcie numeru seryjnego produktu (naklejka z kodem kreskowym na produkcie. Uwaga: zdjęcia naklejek z numerami umieszczonymi na kolorowym pudełku/opakowaniu nie będą akceptowane)
  • Twoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail
  • Informacje o Twoim rachunku bankowym (w przypadku zwrotu gotówki Cashback), w tym IBAN (Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego) oraz BIC (Kod Identyfikacyjny Banku).

Numery te można zazwyczaj znaleźć na wyciągach bankowych

*Faktura musi być wystawiona pomiędzy 2 listopada a 31 listopada 2020 r.

* Wszystkie czynności związane ze zgłoszeniem i rejestracją promocyjnego produktu mogą być rozpoczęte dopiero po 14 dniach od daty jego zakupu

*Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem: msi@promotion-support.com

CZAS TRWANIA PROMOCJI: 02.11.2020 – 30.11.2020
OKRES SKŁADANIA WNIOSKÓW: 16.11.2020 – 28.12.2020

Proszę wypełnić wszystkie obowiązkowe pola oznaczone *
Polityka prywatności
Zaktualizowano 6:34 / 26-lis-2020

Regulamin i Warunki Promocji

1. Czas trwania promocji i rejestracja.     W dniach od 2 do 30 listopada 2020 r. (uniwersalny czas koordynowany UTC + 08:00), lub do chwili wyczerpania zapasów, wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w Wydarzeniu (określane dalej jako: „Ty”, „Twój”, lub poprzez inny równoważny zwrot), mogą zarejestrować się i wziąć udział w promocji MSI „Black Friday 2020”, nazywanej dalej „Wydarzeniem”. Aby móc wziąć udział w Wydarzeniu, uczestnicy muszą spełnić następujące warunki: 

i) Z zastrzeżeniem co do pełnej zgodności z niniejszymi Regulaminem i Warunkami Promocji („Regulamin i Warunki Promocji”), aby wziąć udział w promocji należy zakupić jeden (1) nowy, kwalifikujący się produkt MSI (patrz: poniższa tabela kwalifikujących się produktów) u jednego z uczestniczących w promocji partnerów MSI. Możliwy jest też zakup Zestawu Combo składającego się z dwóch (2) lub większej liczby nowych, biorących udział w promocji produktów MSI, takich jak: komputer stacjonarny, płyta główna, monitor, krzesło gamingowe, obudowa, system chłodzenia cieczą lub zasilacz komputerowy w konkretnej, określonej w poniższej tabeli kombinacji. Zakup ten musi być jednak zrealizowany w ramach jednej transakcji (określanej łącznie jako „Zestaw Combo”) u jednego z uczestniczących w Wydarzeniu partnerów MSI. Zestaw Combo jest rozpatrywany oddzielnie w stosunku do zwykłego odbioru promocyjnej nagrody, przez co nie można uwzględniać każdego kwalifikującego się do promocji produktu wchodzącego w skład zestawu Combo jako produktu uprawniającego do odbioru regularnej nagrody w ramach tego Wydarzenia. 
ii) Zarejestruj swoje produkty na stronie Wydarzenia, obsługiwanej jest przez naszych dostawców usług związanych z Wydarzeniem, która znajduje się pod adresem: []. Możesz zarejestrować więcej niż jeden (1) biorący w promocji produkt, aby otrzymać więcej promocyjnych nagród, do chwili, dopóki nie wyczerpią się ich zapasy. NALEŻY JEDNAK PAMIĘTAĆ, ŻE KAŻDY UCZESTNIK BIORĄCY UDZIAŁ W WYDARZENIU MOŻE ZAREJESTROWAĆ TYLKO RAZ SWÓJ KWALIFIKUJĄCY SIĘ DO PROMOCJI ZESTAW COMBO. Wszystkie zgłoszenia rejestracyjne i odbiór nagród mogą rozpocząć się dopiero po czternastu (14) dniach od daty zakupu promocyjnych produktów i muszą być dokonane pomiędzy 16 listopada a 28 grudnia 2020 r.
iii) Prześlij kopię dowodu zakupu Twojego promocyjnego produktu lub zestawu Combo do weryfikacji przez firmę MSI. Przesłana dokumentacja musi zawierać zdjęcie naklejki z nazwą modelu produktu, datę wystawienia faktury oraz nazwę sklepu/dostawcy. Faktura lub paragon muszą być wystawione pomiędzy 2 a 30 listopada 2020 roku.
iv) Wyraź zgodę na Warunki i Regulamin Promocji. Zakończ rejestrację produktu i poczekaj na weryfikację zgłoszenia przez firmę MSI. Jeśli MSI stwierdzi, że spełniasz wszystkie kryteria kwalifikacyjne, zwrot gotówki dokonany zostanie, zgodnie z poniższymi tabelami, na Twoje konto bankowe, które podane zostało podczas procesu rejestracji produktu. ZWROTY GOTÓWKI BĘDĄ ROZPATRYWANE I REALIZOWANE  PRZEZ UPOWAŻNIONYCH PEŁNOMOCNIKÓW I PRZEDSTAWICIELI FIRMY MSI.
v) Weryfikacja zgłoszenia może trwać do 14 dni roboczych. Podanie niekompletnych informacji podczas rejestracji Uczestnika Wydarzenia, może skutkować dodatkowym czasem potrzebnym do weryfikacji tego zgłoszenia, zwłaszcza jeśli Uczestnik Wydarzenia zobowiązany będzie do podania dodatkowych informacji. Realizacja zwrotów gotówki będzie miała miejsce dopiero po zakończeniu Wydarzenia. MSI zastrzega sobie prawo do weryfikacji, zatwierdzenia lub odrzucenia zgłoszenia według własnego uznania, jeśli zgłoszenie do Wydarzenia jest niekompletne, a dodatkowe informacje nie zostaną dostarczone w ciągu siedmiu (7) dni od daty poproszenia o nie przez firmę MSI lub zostaną one dostarczone już po okresie rejestracji zgłoszeń do Wydarzenia.
vi) Wartości zwrotów gotówki różnią się w zależności od każdego biorącego udział w promocji produktu lub produktów wchodzących w skład zestawu Combo. Proszę zapoznać się z przedstawionymi poniżej tabelami przedstawiającymi określone wartości zwrotu gotówki dla odpowiednich, kwalifikujących się produktów wchodzących w skład zestawów Combo. Wartości zwrotu gotówki przedstawione na stronie internetowej mają charakter jedynie informacyjny; rzeczywiste wartości zwrotu gotówki będą się różnić ze względu na automatyczne przeliczenie wartości na lokalną walutę na podstawie obowiązującego kursu wymiany walut w dniu dokonania jej zwrotu.
vii) Jeśli już zarejestrowany, biorący udział w promocji produkt MSI został zwrócony do sklepu i/lub sklep zwrócił jego równowartość bądź koszt zakupu, wówczas Uczestnik Wydarzenia powinien niezwłocznie o tym fakcie powiadomić firmę MSI w formie pisemnej, a promocyjna rejestracja produktu zostanie wówczas automatycznie wycofana z dalszego postępowania bez późniejszego powiadomienia. MSI zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Uczestnika promocji o zwrot uzyskanych od MSI nagród, otrzymanych za zwrócone lub zrefundowane przez sprzedawcę produkty, w ciągu czternastu (14) dni od chwili ich rejestracji na stronie Wydarzenia.
viii) Uczestnicy Wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat. Niniejsze postanowienia są nieważne, jeśli w danej lokalizacji są zakazane lub ograniczone przez prawo.
ix) Niniejsze Wydarzenie przeznaczone jest wyłącznie dla uprawnionych do wzięcia w nim udziału użytkowników końcowych, a nie dla firm. Pracownicy i najbliżsi członkowie rodzin pracowników firmy MSI, oddziałów MSI, filii, producentów, partnerów handlowych, integratorów systemów, dystrybutorów, hurtowników, resellerów, sprzedawców detalicznych, pracowników I-Cafe lub agencji związanych z MSI, nie są uprawnieni do wzięcia udziału w tym Wydarzeniu.
x) MSI zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach i Regulaminie promocji bez uprzedniego powiadomienia, z zastrzeżeniem wszelkich wymagań właściwego organu regulacyjnego.

Biorące udział w promocji kwalifikujące się produkty i wyrażone w EURO wartości odpowiadających im promocyjnych nagród

 

Monitory

Modele biorące udział w promocji

Zwrot gotówki (PLN)

27” i większe monitory QHD

Optix MPG27CQ

133

Optix MPG27CQ2

133

Optix MPG341CQR

133

Optix MPG341CQRV

133

Optix MAG27CQ

133

Optix MAG271CQP

133

Optix MAG271CQR

133

Optix MAG272CQR

133

Optix MAG321CQR

133

Optix MAG321CURV

133

Optix MAG322CQR

133

Optix MAG322CQRV

133

Optix MAG341CQ

133

Płaskie monitory IPS

Optix MAG274QRF-QD

133

Optix MAG274QRF

133

Optix  MAG274R

133

Optix  MAG273R

133

Optix  MAG273

133

Optix  MAG251RX

133

Płaskie monitory gamingowe

Oculux NXG251R

133

Oculux NXG252R

133

 

Desktopy

Modele biorące udział w promocji

Zwrot gotówki (PLN)

Desktopy 10. Gen. (i5)

MPG Trident AS 10th

223

 

MPG Trident A 10th

223

 

MPG Trident 3 ARCTIC 10th

223

 

MPG Trident 3 10th

223

 

MAG Infinite 10th

223

 

MAG Infinite S 10th

223

 

MAG Codex 5 10th

223

 

MAG Codex S 10th

223

 

MAG Codex X5 10TH

223

 

Desktopy 10. Gen.
(i7 oraz i9)

MEG Trident X 10th

357

 

MPG Trident AS 10th

357

 

MPG Trident A 10th

357

MPG Trident 3 ARCTIC 10th

357

MPG Trident 3 10th

357

MEG Infinite X 10th

357

MAG Infinite 10th

357

MAG Infinite S 10th

357

MAG Codex 5 10th

357

MAG Codex S 10th

357

MAG Codex X510th

357

 

Płyty Główne

Nazwa Modelu

Zwrot gotówki (PLN)

Z490

MEG Z490 GODLIKE

223

MEG Z490 ACE

223

MEG Z490 UNIFY

178

MEG Z490I UNIFY

178

MPG Z490 GAMING CARBON WIFI

134

MPG Z490 GAMING EDGE WIFI

89

MPG Z490M GAMING EDGE WIFI

89

MPG Z490 GAMING PLUS

89

MAG Z490 TOMAHAWK

89

B460

MPG B460I GAMING EDGE WIFI

45

MAG B460M MORTAR WIFI

45

MAG B460M BAZOOKA

45

MAG B460 TOMAHAWK

45

MAG B460M MORTAR

45

MAG B460 TORPEDO

45

 

Płyty Główne

Nazwa Modelu

Zwrot gotówki (PLN)

X570

MEG X570 GODLIKE

268

 

MEG X570 ACE

223

MEG X570 UNIFY

134

MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI

134

MPG X570 GAMING EDGE WIFI

89

MPG X570 GAMING PLUS

89

MAG X570 TOMAHAWK WIFI

45

B550

MEG B550 UNIFY

223

MEG B550I UNIFY

223

MPG B550 GAMING CARBON WIFI

134

MPG B550 GAMING EDGE WIFI

134

MPG B550 GAMING PLUS

134

MPG B550I GAMING EDGE WIFI

134

MPG B550I GAMING EDGE MAX WIFI

134

MAG B550 TOMAHAWK

89

MAG B550 TORPEDO

89

MAG B550M MORTAR WIFI

89

MAG B550M MORTAR

89

MAG B550M BAZOOKA

89

MAG B550M VECTOR WIFI

89

 

Linia produktowa

Modele biorące udział w promocji

Zwrot gotówki (PLN)

Obudowy

MPG SEKIRA 100P

134

 

MPG SEKIRA 100R

MPG SEKIRA 500X

MPG SEKIRA 500P

MPG SEKIRA 500G

MPG GUNGNIR 110R

89

MPG GUNGNIR 110M

Chłodzenie cieczą

MAG CORELIQUID 360R/360RH

89

MAG CORELIQUID 240R/240RH

Zasilacze komputerowe

MPG A850GF

134

MPG A750GF

MPG A650GF

Krzesła

MAG CH110

134

MAG CH120

MAG CH120 X

MAG CH120 I

 

Biorące udział w promocji Zestawy Combo i odpowiadające im promocyjne nagrody

Zestaw Combo

Promocyjna nagroda

 

Desktop + Monitor

Jeden (1) głośnik MSI DUO BLUETOOTH SPEAKER

 
 
 
 
 
 
 

Desktop + Krzesło Gamingowe

 
 

Płyta główna + Obudowa + System Chłodzenia Cieczą + Zasilacz Komputerowy

 
 
 

Monitor + Krzesło Gamingowe

 
 
 
 

 Kraje biorące udział w promocji, w których zarejestrowani Uczestnicy Wydarzenia kwalifikują się do otrzymania promocyjnego zwrotu gotówki (Cashback): Niemcy, Austria, Szwajcaria, Wielka Brytania, Irlandia, Turcja, Polska, Portugalia, Czechy, Słowacja, Francja, Niderlandy, Belgia, Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja, Włochy, Rosja.
 Wszystkie zdjęcia zamieszczono wyłącznie w celach ilustracyjnych. Rzeczywisty wygląd produktów może się różnić.
 Dokonane automatycznie bądź przez zrobotyzowany system zgłoszenia indywidualnych uczestników lub organizacji zostaną zdyskwalifikowane. Zgłoszenie musi być dokonane osobiście przez Uczestnika Wydarzenia. Jakakolwiek próba uzyskania przez uczestnika więcej niż określonej liczby zgłoszeń przy użyciu różnych adresów e-mail, różnych tożsamości, rejestracji, loginów lub innych metod spowoduje unieważnienie wpisu uczestnika i może skutkować natychmiastową dyskwalifikacją.

2. Polityka prywatności.     Podczas procesu rejestracji, niezbędnego  do wzięcia udziału Użytkownika w Wydarzeniu, a także podczas rejestracji produktu  możemy poprosić Użytkownika o podanie informacji, które mogą, w stosownych wypadkach, obejmować takie dane, jak: e-mail, imię i nazwisko, numer seryjny produktu, kod uprawniający do wzięcia udziału w promocji, informacje o zakupie oraz inne dobrowolne podane przez Użytkownika informacje. Ponadto możemy pośrednio zbierać informacje dotyczące Użytkownika za pośrednictwem plików cookie lub wbudowanych w stronę internetową narzędzi analitycznych. Gromadzone przez nas informacje będą wykorzystywane w następujący sposób: w celu przeprowadzenia niniejszego Wydarzenia, w celu zweryfikowania Państwa uprawnień do wzięcia udziału w Wydarzeniu (kwalifikowalności), w celu skontaktowania się z Państwem tak, abyśmy mieli możliwość wysłania do Państwa nagród, przechowywania zarejestrowanych danych dotyczących produktów tak długo, jak długo istnieje między nami ciągła relacja (np. w przypadku korzystania przez Państwa z naszych usług, takich jak gwarancja, subskrypcja newslettera, bezpośrednia wysyłka maili i informacji marketingowych eDM, itp.) oraz wyłącznie wewnętrznych badań rynkowych w celu opracowywania lepszych produktów i usług. Państwa dane nie będą udostępniane stronom trzecim, z wyjątkiem: (i) zewnętrznych firm będących dostawcami naszych usług i stron internetowych umożliwiających przeprowadzenie przez nasz niniejszego Wydarzenia; oraz (ii) podczas zgłaszania lub reagowania na faktyczne lub podejrzewane naruszenie obowiązujących przepisów prawnych wobec  organów prawnych i regulacyjnych, takich jak sądy lub policja, w zakresie, w jakim jest to konieczne.
Ze względu na międzynarodowy charakter naszej działalności, przekazujemy informacje w ramach grupy MSI oraz stronom trzecim, o których mowa powyżej, w związku z celem określonym w niniejszym Regulaminie i Warunkach promocji. W związku z tym możemy przekazywać informacje do krajów, w których mogą obowiązywać inne przepisy prawa i wymogi w zakresie ochrony danych, niż te obowiązujące w kraju, w którym znajduje się Użytkownik.  
Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych Użytkownika znaleźć można w Polityce Prywatności MSI, dostępnej pod adresem https://pl.msi.com/page/privacy-policy. Polityka Prywatności MSI stanowi część niniejszych Warunków i przez odniesienie jest niniejszym włączona ze wszelkimi skutkami i z pełną mocą.

3. Subskrypcja eDM.     Aby Użytkownik otrzymywał wiadomości o produktach MSI lub o aktualizacji usług, może zostać wyświetlona prośba o dołączenie do subskrypcji newslettera lub listy mailingowej MSI (eDM – electronic Direct Mail/e-mail Direct Marketing). Jeśli nie chcesz subskrybować tej listy, nie zaznaczaj subskrypcji lub podobnie zatytułowanego pola wyboru.

4. Licencja Uczestnika.     W odniesieniu do wszelkich materiałów, które Użytkownik może nam dostarczyć w związku z tym Wydarzeniem, w tym, bez ograniczeń, zdjęć, filmów wideo, recenzji, treści, komentarzy, opinii i innych materiałów pisemnych, w zależności od przypadku (zwanych łącznie „Materiałami Dostarczonymi”), Użytkownik niniejszym udziela firmie MSI i jej rozrzuconym po całym świecie spółkom zależnym oraz podmiotom stowarzyszonym, bezterminowej, nieodwołalnej, wolnej od opłat, w pełni opłaconej, ogólnoświatowej, podlegającej sublicencjonowaniu, licencji na użytkowanie, reprodukcję, kopiowanie, rozpowszechnianie i dystrybucję, tworzenie dzieł pochodnych, publiczne wyświetlanie i prezentowanie, wykonywanie oraz wykorzystywanie Materiałów Dostarczonych w sposób zgodny z prawem i na zasadach ustalonych przez MSI oraz podlegający Polityce Prywatności MSI.

5. Oświadczenia uczestników i gwarancje.     Uczestnik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że:
i) Podane przez Użytkownika informacje są dokładne i prawdziwe;
ii) Masz całkowite przyzwolenie, zdolność, uprawnienia i prawo do zapisania się i wzięcia udziału w tym Wydarzeniu oraz do udzielenia wymaganych licencji, złożenia oświadczeń i gwarancji zgodnie z niniejszym Regulaminem i Warunkami promocji; 
iii) Użytkownik uzyskał i zachowuje prawo do wszelkich stosownych zezwoleń, zgody, pozwoleń, licencji i zwolnień niezbędnych do udzielenia wymienionych powyżej licencji firmie MSI i jej spółkom zależnym; oraz
iv) Zgłaszając się do udziału w tym Wydarzeniu, Użytkownik przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów prawa.

6. Odszkodowania ze strony uczestników.     Użytkownik ma obowiązek bronić, zabezpieczyć i zwalnia z odpowiedzialności firmę MSI, jej podmioty zależne oraz następców prawnych, cesjonariuszy, dyrektorów i agentów od wszelkich zobowiązań, szkód, wyroków, kosztów, wydatków i honorariów (w tym uzasadnionych honorariów adwokackich) wynikających z wszelkich roszczeń, dochodzeń, postępowań sądowych lub innych działań prawnych lub administracyjnych podejmowanych przez osoby trzecie, wynikających z faktycznego lub domniemanego naruszenia przez Użytkownika wszelkich postanowień, oświadczeń, gwarancji i zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu i Warunków promocji.

7. Potwierdzenie uczestnictwa i wyrażenie zgody.     Niniejszym potwierdzasz i zgadzasz się, że:
i) MSI zastrzega sobie wyłączne i uznaniowe prawo:
i) do ustalenia, w sposób ostateczny i rozstrzygający, czy uczestnik w dobrej wierze spełnił wymagania związane z Wydarzeniem. Dla przykładu, bez ograniczania jakichkolwiek innych warunków, MSI może zdyskwalifikować Uczestników: a) jeśli rejestracja na Wydarzenie lub zgłoszenie produktu są niekompletne, b) jeżeli nie są spełnione wymagania dotyczące kwalifikowalności do Wydarzenia, takie jak terminowa rejestracja, odpowiednia linia produktów lub ograniczenia regionalne; c) jeżeli dostarczone dokumenty zostały zmienione, sfałszowane, oszukane, niewłaściwe dostarczone lub uznane za nieważne; d) jeżeli za pomocą automatycznych kodów, skryptów, wtyczek lub innych środków przeprowadzono lub zakończono rejestrację na Wydarzenie; e) jeżeli uczestnik nie posiada zdolności prawnej do zarejestrowania się i uczestniczenia w Wydarzeniu, lub f) jeżeli popełniono lub rzekomo popełniono przestępstwo lub nielegalne działania w celu zapisania się na to Wydarzenie;
ii) do zastąpienia nagrody przedmiotami o podobnej wartości bez wcześniejszego powiadomienia;
iii) do zmiany brzmienia, usunięcia lub dodania któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu i Warunków promocji bez uprzedzenia;
ii) MSI nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby za jakiekolwiek straty,  niezadowolenie lub szkody wynikające z przyznania nagrody i jej wykorzystanie. Zwycięzcy nie mogą wysuwać żadnych roszczeń wobec MSI;
iii) MSI nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia, błędy związane z dostawą nagrody, utratę nagrody lub niepowodzenie w dostarczeniu zwycięskiego powiadomienia do Użytkownika wynikające z błędów mechanicznych, technicznych, elektronicznych, komunikacyjnych, telefonicznych, komputerowych, sprzętowych, internetowych lub programowych, wadliwego działania lub jakiegokolwiek rodzaju awarii. W takim przypadku zwycięzca bezwarunkowo zrzeka się prawa do nagrody i związanego z nią odszkodowania.

8. Wyłączenie gwarancji MSI.     NAGRODA(Y) MSI JEST/SĄ PRZYZNAWANA(E) „TAK JAK SĄ”, BEZ JAKIEJKOLWIEK WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM GWARANCJI OBOWIĄZUJĄCEJ W HANDLU, NIENARUSZALNOŚCI  LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

9. Ograniczenie odpowiedzialności.   W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, MSI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU JAKIEGOKOLWIEK ROSZCZENIA (NIEZALEŻNIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z ZASAD UMOWY, GWARANCJI, ZANIEDBANIA LUB INNEGO CZYNU NIEDOZWOLONEGO, NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK OBOWIĄZKÓW USTAWOWYCH LUB W INNY SPOSÓB) ZA JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, WAŻKIE, WYNIKAJĄCE Z ZAUFANIA, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, PODLEGAJĄCE PRAWU KARNEMU LUB PRZYKŁADOWE SZKODY, ZARÓWNO PRZEWIDYWALNE, JAK I NIE, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRACONE ZYSKI, PRZYCHODY, WARTOŚĆ FIRMY LUB KOSZTY WYMIANY.

10. Inne postanowienia.     Niniejszy Regulamin i Warunki promocji podlegają prawu Tajwanu i są interpretowane zgodnie z jego zasadami, niezależnie od możliwości wystąpienia konfliktów w normach i przepisach prawnych, a wszelkie spory wynikające z Wydarzenia i niniejszego Regulaminu i Warunków promocji będą rozstrzygane przez Sąd Okręgowy Tajpej w Tajpej na Tajwanie. Każde postanowienie unieważnione przez właściwy sąd zostanie skreślone, a pozostałe punkty Regulaminu i Warunków promocji pozostaną w pełnej mocy. Niewykonanie przez MSI jakichkolwiek praw wynikających z niniejszego Regulaminu i Warunków promocji nie będzie uznawane za zrzeczenie się praw. MSI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie zobowiązania z powodu okoliczności pozostających poza jego uzasadnioną kontrolą. Niniejsze postanowienia Regulaminu i Warunków promocji nie będą cedowane, ani w żaden inny sposób przenoszone przez Użytkownika na osoby trzecie; wszelkie nieautoryzowane cesje są nieważne. Niniejszy Regulamin i Warunki promocji stanowią całość porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do Wydarzenia i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, komunikaty, oświadczenia lub dyskusje czy inne ustne ustalenia.

* W pełni rozumiem treść Regulaminu i Warunków Promocji i zgadzam się z nimi.
Zgadzam się na to, że MSI może zbierać, wykorzystywać i przetwarzać moje dane osobowe w celach marketingowych zgodnie z Polityką prywatności MS dostępną na stronie.
Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych od nas, skontaktuj się z nami pod adresem: msi-unsubscribe@promotion-support.com
Wyrażam zgodę na przystąpienie do programu MSI Rewards i otrzymywanie wiadomości dotyczących programu. Przystępując do programu, potwierdzam przeczytanie i zaakceptowanie warunków programu MSI Rewards i Polityki prywatności MSI.
Szczegóły Produktu
 
* Pamiętaj, że produkt możesz zrealizować dopiero po 14 dniach od daty zakupu
 
* Pamiętaj, że produkt możesz zrealizować dopiero po 14 dniach od daty zakupu
Dane Osobowe
Polska
Payment details
Przelew bankowy
Wprowadź pełne imię i nazwisko beneficjenta rachunku zgodnie z paszportem/dowodem osobistym (bez inicjałów i tytułu)